Skötselanvisningar för Keramiska vägg- & golvplattor
Keramiska golv – och väggplattor är underhållsfria. Dock krävs en normal veckostädning samt avtorkning vid spill.
Skötselanvisningarna förutsätter att de keramiska plattorna är rengjorda efter fogningsarbete samt att byggsmuts är bortstädad.

VÄGGAR
Kakelplattor och glaserade klinkerplattor.
Daglig städning av kakelplattor och glaserade klinkerplattor sker genom avtorkning med en fuktig
trasa. Rester av tvål, schampo, fett, etc avlägsnas med Fila Cleaner.
Eventuella kalkstänk löses med Fila Deterdek,
glöm ej att skölja ordentligt efter användning med Fila Deterdek.
OBS ! Vissa kakelplattor har dekorer som kan missfärgas av syra.
Kontrollera med plattleverantören. Sådana plattor skall rengöras med vatten och en mjuk svamp.
 
GOLV
Oglaserade, ej tätsintrade plattor.
Rengör golven med o såpa, som på sikt ger en djupare färgton samt en svagt glansig, skyddande yta.
Normal veckostädning sker bäst med såpa och vatten.
Fläckar och spill av fett eller smuts tas bort med Fila Cleaner.
Kalk och rost med Fila Deterdek om inte såptvätten klarar det, tänk på att skölja efteråt.
Kontrollera med leverantören om speciella föreskrifter gäller för aktuella plattor. Mycket porösa,
oglaserade plattor, s k Cottoplattor kräver speciell behandling. Följ instruktionerna från leverantören.
Oglaserade, tätsintrade plattor
(inkl sk granitkeramik)
Oglaserade tätsintrade plattor kräver normalt ingen behandling med klinkerolja.
Fläckborttagning och normal veckostädning utföres enligt ej tätsintrade plattor se ovan.
Glaserade plattor och mosaik.
På en glaserad yta har smutsen svårt att fästa. Fläckar av fett tas bort med Fila Cleaner, Fila PS/87
kalk tas bort med Fila Deterdek.
Veckostädning sker med Fila Cleaner.
Glaserade plattor behandlas aldrig med klinkerolja, då blir golvet halt samt svårt att hålla rent.
Våtutrymmen (Badanläggningar, industri, storkök etc.)
Samtliga nämnda platttyper för golv kan förekomma i våtutrymmen.
I dessa utrymmen rekommenderas Fila Cleaner till den dagliga städningen,
samt vid behov, Fila Deterdek 1-4 ggr. / månad för att avlägsna kalk- och rostbeläggningar. Låt rengörings-medlet verka cirka 3 minuter innan avsköljning.
Tänk på att Fila Deterdek ska påföras på blöt yta och sköljas av.
Vid behov kan sedan svampdödande medel (fungicid) användas på väggar och golv.
Vid användning av högtryck, var rädd om fogarna, max tryck 5.0 Mpa.
Se anvisningar från leverantören av aggregatet.
Rekommenderade rengöringsmedel.
A. Daglig städning Fila Cleaner
B. Petroleumprodukter Fila PS/87
C. Animaliska och
vegetabliska fetter Fila Cleaner, Fila PS/87
D. Bläck, rost och kalkfläckar Fila Deterdek
E. Motorolja, gummi, Lösningsmedel, Fila Cleaner, Fila PS/87
F. Färgprodukter, stearin Terpentin, Aceton
G. kalk, proteiner Fila Deterdek
H. Mögel Mögelbort
I. Aluminium Suddgummi / Universal allputs
OBS ! rengöringsmedlet skall sköljas bort ordentligt.
I vissa fall kan det vara nödvändigt att arbeta både med surt och alkaliskt medel
för att få golvet rent. Skölj mellan användningarna.
Fila produkter för underhåll av Kakel och klinkerplattor.
 
DAGLIG STÄDNING
För daglig rengörning använd Fila Cleaner.
Våtstäda efter produktens anvisning. Någon eftersköljning är inte nödvändigt.
 
RENGÖRING – FOGRESTER OCH BYGGSMUTS
Använd Fila Deterdek för att få bort fogrester efter cementfogning och byggsmuts efter montering av
kakel, klinker och granitkeramik.
Applicera och arbeta in medlet med ett skurblock. När medlet verkat några minuter tillförs mer vatten
och ytan bearbetas på nytt med skurblocket. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka
upp kvarvarande rester av Fila Deterdek, fog och smuts.
OBS! Kontrollera att ytan inte är känslig för syrabaserat rengöringsmedel.
 
RENGÖRING – GROV SMUTS
Använd i första hand Fila Cleaner i en mer koncentrerad blandning.
Applicera medlet och bearbeta ytan med ett mjukt skurblock. Vid behov används istället Fila PS/87
med ett grovt skurblock. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande
rester av Fila Cleaner eller PS/87 och smuts.
Viktigt i båda fallen är att efterskölja noggrant med rent vatten.
 
RENGÖRING – FLÄCKAR
Häll koncentrerat Fila PS/87 så att det täcker hela fläcken.
Låt rengöringsmedlet torka in och tvätta därefter bort det med rent vatten. Gör ytterligare
eftersköljningar med rent vatten vid behov.
 
YTBEHANDLING
Kakel, klinker och granitkeramik behöver normalt ingen ytbehandling.
Man skall ej heller ytbehandla med såpa eller olja då dessa produkter skapar en fet yta där smuts och
damm lättare fastnar. På en grovt strukturerad platta kan Fila Jet användas för att skapa en blankare,
smutsavvisande och mer lättstädad yta. Applicera Fila Jet outspädd med en trasa över hela det väl
rengjorda golvet och låt det självtorka. Vid speciella behov appliceras en andra behandling vinkelrätt
mot det första lagret.
 
YTBEHANDLING – POLERAD GRANITKERAMIK
Polerad granitkeramik kan behandlas med Fila MP/90 för att få en tätare och mer lättstädad yta.
Fila MP/90 försluter de små mikroskopiska porerna som finns på ytan i polerad granitkeramik och gör
så att smuts inte tränger ner. Applicera Fila MP/90 på ett väl rengjort golv med en bred pensel och låt
medlet torka i 24 timmar. Torrpolera därefter bort överflödiga rester med ett fint och mjukt skurblock.
Fila produkter för underhåll av fogar och fogmassor.
 
DAGLIG STÄDNING
För daglig rengöring av cementfogar används Fila Fuganet.
Spraya på och låt verka,
skrubba sedan med ett skurblock och vattentorka därefter bort överflöd från fogarna.
 
RENGÖRING – MÖGEL
För rengöring av cementfogar från mögel används Fila Smuffy.
Spraya på, låt verka och torka bort
 
YTBEHANDLING
Cementfog kan ytbehandlas med Fila Fugaproof.
Fila Fugaproof förseglar ytan på cementfogen och förhindrar vätska och smuts att tränga in i
cementfogens porer. Gör noggrant rent cementfogen med Fila Fuganet före användandet av Fila
Fugaproof. Pensla på och torka därefter av överflöd från plattorna.
 
SILIKONFOG
En silikonfog som angripits av mögel och smuts rekommenderas att skäras bort och ersättas med ny.
Skär bort äldre silikonfog med ett vasst rakblad. Var noggrann med att inte skära för djupt så att eventuell bakomliggande tätskikt inte skadas. Gör rent ytan från kvarvarande smuts och silikonrester samt
torka rent ytan innan ny silikonfog appliceras. Rengöring med Fila Zero sil löser upp befintlig silikon,
lim, tejp samt vax. Låt verka i ca 20 minuter.
Fila produkter för underhåll av Natursten.
 
DAGLIG STÄDNING
För daglig rengörning används Fila Cleaner.
Våtstäda efter produktens anvisning. Någon eftersköljning är inte nödvändigt.
 
RENGÖRING – FOGRESTER OCH BYGGSMUTS
Använd Fila Deterdek för att få bort rester av fästmassa, cementfog och byggsmuts efter montering av
natursten.
Applicera och arbeta in medlet med ett skurblock. När medlet verkat några minuter tillförs mer vatten och ytan
bearbetas på nytt med skurblocket. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande
rester av Fila Deterdek, fog och smuts.
OBS! Kontrollera att ytan inte är känslig för syrabaserat rengöringsmedel.
 
RENGÖRING – GROV SMUTS
Använd i första hand Fila Cleaner i en mer koncentrerad blandning.
Applicera medlet och bearbeta ytan med ett fint skurblock. Vid behov används istället Fila PS/87 med ett grovt
skurblock. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila Cleaner
eller PS/87 och smuts. Viktigt i båda fallen är att efterskölja noggrant med rent vatten.
 
RENGÖRING – FLÄCKAR
Häll koncentrerat Fila PS/87 så att det täcker hela fläcken.
Låt rengöringsmedlet torka in och tvätta därefter bort det med rent vatten.
Gör ytterligare eftersköljningar med rent vatten vid behov.
 
YTBEHANDLING – FÖRE FOGNING
Natursten rekommenderas att ytbehandlas före fogning så att inget färgpigment från fogen tränger in och
missfärgar naturstenen.
Använd Fila W68 ifall att ni önskar ett skydd som inte ändrar stenens färg eller utseende.
Om man istället använder Fila StonePlus så skyddas ytan samtidigt som naturstenens färg framhävs.
 
YTBEHANDLING – EFTER FOGNING
Efter fogning rekommenderas naturstenen att ytbehandlas så att den får en skyddande, smutsavvisande och mer lättstädad yta.
Använd Fila W68 ifall att ni önskar ett skydd som inte ändrar stenens färg eller utseende.
Om man istället använder Fila StonePlus så skyddas ytan samtidigt som naturstenens färg framhävs.
Fila produkter för underhåll av Glasmosaik.
 
DAGLIG STÄDNING
För daglig rengörning används Fila Cleaner.
Våtstäda efter produktens anvisning. Någon eftersköljning är inte nödvändigt.
 
RENGÖRING – FOGRESTER OCH BYGGSMUTS
Använd Fila Deterdek för att få bort fogrester efter cementfogning och byggsmuts efter montering av mosaik.
Applicera och arbeta in medlet med ett skurblock. När medlet verkat några minuter tillförs mer vatten och ytan
bearbetas på nytt med skurblocket. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande
rester av Fila Deterdek, fog och smuts.
OBS! Kontrollera att ytan inte är känslig för syrabaserat rengöringsmedel.
 
RENGÖRING – GROV SMUTS
Använd i första hand Fila Cleaner i en mer koncentrerad blandning.
Applicera medlet och bearbeta ytan med ett mjukt skurblock. Vid behov används istället Fila PS/87 med ett
grovt skurblock. Städa därefter golvet noggrant med rent vatten och torka upp kvarvarande rester av Fila
Cleaner eller PS/87 och smuts.
Viktigt i båda fallen är att efterskölja noggrant med rent vatten.
 
RENGÖRING – FLÄCKAR
Häll koncentrerat Fila PS/87 så att det täcker hela fläcken.
Låt rengöringsmedlet torka in och tvätta därefter bort det med rent vatten.
Gör ytterligare eftersköljningar med rent vatten vid behov
0