Eko Farm väljer återvinningsbart klinker

Vi är glada att få medverka i detta innovativa projekt som Lindeborgs Gård står för med starka miljö- & återvinningsval som går i linje med våra egna värderingar. Odling och produktion sker enligt hållbara principer som bygger på samarbete med naturen. Deras mål är nu att ta ett framtidsorienterat hållbart jordbruk till nästa nivå genom att utveckla gården till ett forsknings-, utbildnings- och demonstrationscenter. Läs mer om Lindeborgs gård.

Att sträva efter miljömedvetenhet i våra projekt är ett självklart val för oss, samt att ha så liten påverkan på vår värld som möjligt. Det betyder att vi arbetar för att våra produkter ska färdas kortare och att de flesta transporter ska ske med tåg för att på kort och lång sikt minska de negativa miljö- och hälsopåverkan som vägtransporter står för idag.

Vi är även anslutna till REPA-registret för att som producent ta ansvar för återvinning av förpackningar med mera. Vi har ett flertal produkter som består av helt eller delvis återvunna material i vårt sortiment.

Green Tile-plattorna som vi använder i projektet är 100 % återvunna. Titta på dem i pdf:en!

Vår byggare i projektet: Your Builders AB

0